slide-5
slide-6
slide-8
slide-7
slide-4
slide-6

При смяна на адрес

Постоянният Ви адрес е населено място в България, където сте вписан в регистъра на населението. Той фигурира върху личната  карта, задграничния паспорт  и други официални документи. Настоящият Ви адрес е мястото, на което пребивавате (мястото където живеете – например, ако сте студент, Вашия настоящ адрес…

Прочети повече
Последни новини