Във връзка със стартирането на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на бул.“ Ген. Д. Николаев“ №20, пред многофамилна жилищна сграда се проведе среща между собственици и представители на район „Оборище“, СО .

В слъневият следобед на 15-ти февруари служителите на районната администрация отговаряха на въпроси относно “сдружение на собствениците”, срок на изпълнение, финансиране и технически характеристики по проекта.

Интерес от страна на живеещите и собствениците в сградата имаше и относно методическите указания по програмата, за които компетентни отговори дадоха г-жа Йорданка Фикирлийска – кмет на район „Оборище“, зам. кмет г-н Петър Митев и юрисконсулт Боряна Иванова.

Обсъждането приключи, с обещанието за следващи срещи и съвместно сътрудничество по проекта „Енергийно обновяване на българските домове“ и от двете страни.