Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: пл. „Александър Невски“ – изкоп-паваж.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 16.09.2022 г. до 24:00ч. на 21.09.2022г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа.

Ал. Невски