Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Велико Търново“ между ул. „Васил Априлов“ и  ул. „Проф. Асен Златаров“ с изкоп тротоар и асфалт.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 12.12.2023 г. до 24:00ч. на 16.12.2023г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа.

Повече информация можете да намерите в приложения документ:

avaria_syglasuvane_12.12.2023_оборище_1