Уведомяваме ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул.„Димитър Греков“ №2 паркинг.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 19.07.2022 г. до 24:00ч. на 24.07.2022г.

ул.Д.Греков