Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес:

ул. „Дунав“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ .

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 17.06.2022 г. до 24:00ч. на 19.06.2022г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа.

улица Дунав