Уважеми граждани,

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Веслец“ между бул. „Сливница“ и ул. „Поп Богомил“ .

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 15.05.2023 г. до 24:00ч. на 16.05.2023г.

avaria_syglasuvane_15.05.2023_1_оборище