Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни
работи на обект с адрес: ул. „Цар Симеон“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“ .

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 18.05.2023 г. до 24:00ч. на 19.05.2023г.
avaria_syglasuvane_18.05.2023_1_оборище