Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни

работи  на обект с адрес: ул. „Върбица“ между ул. „Проф. Асен Златаров“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

СМР ще бъдат извършени от 8,30 ч. на 27.02.2023 г. до 24.00 ч. на 03.03.2023 г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа.

avaria_syglasuvane_27.02.2023_1_оборище