Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. “Султан Тепе“ между №12 и №14. Ще бъде затворена ул. “Султан Тепе“ от ул. „Черковна“ до ул. „Васил Друмев“.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 14.03.2023 г. до 24:00 ч. на 17.03.2023 г..

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа.

Авариен ремонт_Султан Тепе