Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Ангиста“ между ул. „Чумерна“ и бул. „Васил Левски“ с изкоп-асфалт.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 15.03.2023 г. до 24:00ч. на 17.03.2023г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа.

Авариен ремонт_15.03.2023 г.