Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи

на обект с адрес: ул. „Анджело Ронкали“ между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул.„Проф. Асен Златаров“

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 03.08.2022 г. до 24:00ч. на 06.08.2022г.

ул.А.Ронкали