Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи

на обект с адрес: ул…Георги Бенковски“ между ул. „Московска“ и бул. „Княз Ал. Дондуков“ с изкоп – паваж.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 28.09.2022 г. до 24:00ч. на 03.10.2022г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа.

ул.Георги Бенковски