Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени

строителни работи на обект с адрес: ул. „Дунав“ между ул. „Врабча“ и ул.„ Московска“.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 16.11.2022 г. до 24:00ч. на 16.11.2022г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа.

ул.Московска