Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Искър“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Париж“ с изкоп паваж.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 16.11.2023 г. до 24:00ч. на 20.11.2023 г.

avaria_syglasuvane_16.11.2023_оборище