Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи

на обект с адрес: ул. „Оборище“ №119.

СМР ще бъдат извършени от 08:00 ч. на 12.08.2022 г. до завършване.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа.

ул.Оборище 119