Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Поп Богомил“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Веслец“ с изкоп паваж.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 30.09.2023 г. до 24:00ч. на 04.10.2023г.

За повече информация вижте приложения документ:

avaria_syglasuvane_30.09.2023_оборище