Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес:

ул. „Сан Стефано“ между  ул. „Оборище“ и бул. „Янко Сакъзов“, както и ул. „Марин Дринов“ между ул. „Васил Априлов“ и ул. „Сан Стефано“ с изкоп тротоар и паваж.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 14.05.2024 г. до 24:00ч. на 18.05.2024г.

avaria_syglasuvane_14.05.2024_оборище