Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес:

  1. ул. „Сан Стефано“ между ул. „Оборище“ и ул. „Марин Дринов“ с изкоп паваж.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 01.11.2023 г. до 24:00ч. на 05.11.2023г.

Повече информация можете да намерите в приложения файл:

avaria_syglasuvane_01.11.2023_оборище