Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Сердика“ между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Цар Симеон“ , както и ул. „Струма“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“ с изкоп паваж.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 27.11.2023 г. до 24:00ч. на 01.12.2023г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа.

Повече информация можете да намерите в приложения документ:

avaria_syglasuvane_27.11.2023_оборище_2