Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Султан Тепе“ №9. Затваря се ул. „Султан Тепе“ от ул. „Васил Друмев“ до ул. „ Алеко Константинов

СМР ще бъдат извършени от 08:00 ч. на 27.09.2022 г. до завършване.

ул.С. тепе