Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи

на обект с адрес: ул. „Цар Симеон“ между ул. „Чумерна“ и бул. „Васил Левски“

СМР ще бъдат извършени от 08:00 ч. на 22.11.2022 г. до 24:00ч. на 24.11.2022г.

ул.Ц.Симеон