Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени

строителни работи на обект с адрес: ул. „Велико Търново“ от ул. „Сан Стефана“ до ул. „Асен

Златаров“ и ул. „Васил Априлов“ от ул. „Оборище“ до ул. „Шипка“.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 28.06.2022 г. до 24:00ч. на 29.06.2022г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа.

Повече информация може да намерите на нашата интернет страница www.toplo.bg .

2022062808162277