Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа е необходимо да бъдат извършени изкопни дейности по трасето на аварирал кабел средно напрежение 10 кV от ТП „Оборище 44″ с дисп. №31-774 до ТП „Христо Кабакчиев“ бл. 41 с дисп. №31-267 съб. №1112764 от диспечерски дневник. Ремонтните дейности ще се извършат по:

  • Северен тротоар на ул. „Султан тепе“ от ул. „Черковна“ до ул. „Буная“ – трасе с дължина около  60 м;
  • Западен тротоар на ул. „Буная“ до ул. „Каймакчалан“ – трасе с дължина около 80м.;
  • Северен тротоар на ул. „Каймакчалан“ от ул. „Буная“ до бул. „Ситняково“ – трасе с дължина около 120м.,

Изкопните дейности ще бъдат извършени от фирма „Елстрой София“ ЕООД и започнати от 22.02.2023Г. до 10.03.2023г.

imgE105 ЕРМ запад