Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа е необходимо да бъдат извършени изкопни дейности по трасето на кабел ниско напрежение от ТП Оборище 1 /31-183/ до ТП Народно събрание. Трасето е с приблизителна дължина 3 м. Ремонтните дейности ще се извършат в пътното платно до северния тротоар на ул. Оборище срещу ресторант „Катедрале“ в периода от 03.01.2024г. до 05.01 2024г.

Повече информация можете да намерите в приложения документ:

imgA024зал.