Уважаеми избиратели, уведомяваме Ви, че е извършена преномерация на избирателните секции в район „Оборище“.

Моля да се запознаете с промените тук:

Списък на секции – на формат А3