Относно: Предоставяне на информация от управители/председатели на етажна собственост, за броя отглеждани домашни кучета в сгради с режим на етажна собственост.

Уважаеми господа и госпожи,

Във връзка с контролните функции на Столична община, произтичащи от чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  по отношение отглеждане на домашни любимци – кучета, моля да представите информация за броя отглеждани домашни кучета в сградите управлявани от Вас с данни за собствениците им (име на собственик/ползвател на жилището, адрес и брой кучета) с краен срок – 31.03.2017 г. на е-мейл адрес: oborishte@so-oborishte.com

Събраната информация ще бъде предоставена в Столична община!