Призоваваме търговците, които са поставили или желаят да поставят преместваеми съоръжения – масички и слънцезащити към заведенията, върху терени общинска собственост, да спазват определените срокове. В случаи, че още не са подали в районната администрация схеми за поставяне, да го направят своевременно и съгласно нормативната уредба.
Призоваваме ви да следите за новите такси и тарифи на Столична община.
Инспекторатът към Столична община започва да извършва проверки за съответствието между разположените обекти и заверените схеми. Моля следете за точното спазване на отстоянията. При рецидиви, тротоарното право ще бъде отнемано!