Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа по ул. „Черномен“

Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци : ул….

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод по ул. „Поп Богомил“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Поп Богомил“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Веслец“ с изкоп паваж. СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч….

Прочети повече

ЗАПОВЕД

Заповед №РОБ23-РД 09 – 782 На основание чл.46 от ЗМСМА, с оглед провеждането на организационно-техническата подготовка и осигуряването на обществения ред в административната сграда на Район „Оборище“ по време на предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, насрочени…

Прочети повече

От 27.09.2023 г. родителите имат възможност да подават документи за изплащане на компенсации през нов модул на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод на пл. „Независимост“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: крайно дясно пътно платно на пл. „Независимост“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и пл. „Атанас Буров“. СМР ще бъдат извършени от…

Прочети повече

Обявяване на РУП ЗА УПИ II-9,кв. 23, м. „Г-14“

Уведомяваме Ви, че в СО район „Оборище“ е получена за обявяване на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ по реда на 4, ал.2 от ДР на ЗУТ на РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – РУП за УПИ II -9/ПИ 68134.401.228/кв.23, м.“ГГЦ Зона Г-14″,…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод по ул. „Г. Бенковски“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Г. Бенковски“ между ул. „Московска“ и ул. Княз Ал. Батенберг“. СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 25.09.2023 г….

Прочети повече

Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа по бул. „Васил Левски“

Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци: бул. „Васил…

Прочети повече

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект

На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, обявявам разрешение за № Б-17/20.09.2023 г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект: „Външно топлозахранване и АС на жилищна сграда с подземни гаражи, в УПИ ІХ-161,162, кв. 724, м. „Зона Г-13“,…

Прочети повече