Издадена виза на Гл. архитект на СО – ул. „Сердика“ № 8, гр. София

Обявяване на  Издадена виза на Гл. архитект на СО, за инвестиционно проектиране на „Преустройство, промяна на предназначението и основен ремонт на сграда с идентификатор 68134.402.139.1 и за промяна на предназначението…

Прочети повече

Заповед № РОБ24-РА50-4/12.07.2024г., на Главния архитект на СО район „Оборище“

„Обявяване на Заповед  № РОБ24-РА50-4/12.07.2024г., на Главния архитект на СО район „Оборище“, за даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за…

Прочети повече

Съобщаване на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ43-РА50-42/16.04.2024г.

Съобщаване на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ43-РА50-42/16.04.2024г. за изработване на проект за ПУП-ИПЗ-РУП за  УПИ V-15 и УПИ VI-16,  (ПИ с идентификатори 68134.403.236 и 68134.403.237),…

Прочети повече

Съобщаване на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ43-РА51-82/19.04.2024г.

Съобщаване на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ43-РА51-82/19.04.2024г. с която се спира административното производство за издаване на разрешение за строеж  за  УПИ VII-11 и УПИ VI-16, …

Прочети повече