Обществено обсъждане на план-схемата за текущ ремонт на релсов път по бул. „Янко Сакъзов“

Публикуваме заповедта за провеждане на обществено обсъждане на план-схемата за текущ ремонт на релсов път по бул. „Янко Сакъзов“. Обсъждането ще се проведе на 20.06.2024, в парка“Владимир Заимов“. Очакваме активно участие на гражданите. Може да се запознаете подробно тук: Заповед_Оборище

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.11.2020 г.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, СЕ ОТМЕНЯ  планираното за 05.11.2020 г. обществено обсъждане за представяне на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхват на кв….

Прочети повече

Протокол от проведено представяне на проект за „ПУП – изменение за план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхвата на кв. 161 – образуване на нов УПИ I – „за жс и общ. обсл.“ в кв. 161(нов) и нов УПИ I – „за жс и трафопост“ в кв. 161Б (нов), м. „Подуене – център“, СО – район „Оборище““, на 22.10.2020г. от 18:00 ч. в сградата на СО – район „Оборище“, бул. „Мадрид“ №1

Протокол от проведено представяне на проект за „ПУП – изменение за план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхвата на кв. 161 – образуване на нов УПИ I – „за жс и общ. обсл.“ в…

Прочети повече

Oбществено обсъждане на проект за: ПУП – Изменение за план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхват на кв. 161 – образуване на нови УПИ I – „за ЖС“ и УПИ II – „за общ. обсл. дейности“ от кв. 161 (нов) и нов УПИ I – „за ЖС и трафопост“ в кв. 161б (нов) и изменение на план за регулация на улица от о.т. 133 до о.т. 134, м. „Подуяне–център“, СО район „Оборище“.

Изменение на план за регулация и застрояване Изменение на план за регулация Окончзтелен проект за ИПР Окончзтелен проект за ИПРЗ

Прочети повече

Обществено обсъждане на предварителна виза за проучване и проектиране на паметник на Захари Стоянов

Заповед – РОБ19-РД09-227/10.12.2019 г. Предварителна виза за проучване и проектиране Протокол от представянето на предварителната виза – 18.12.2019 г. Протокол от заключителна дискусия – 09.01.2020 г.

Прочети повече

Обществено обсъждане за проект ПУП-ИПРЗ за преструктуриране на жилищен комплекс в обхвата на кв. 161 и изменение на план за регулация на улица от о.т. 133 до о.т. 134, м. „Подуене-център“, район „Оборище“

Възражение-Дискусионен клуб за социална местна политика   План 1 План 2 ПРОТОКОЛ Възражение Становище Възражение – Дискусионен клуб за социална местна политика Протокол – заключителна дискусия – 21.08.2019 г. Протокол от РЕСУТ – 28.08.2019 г.

Прочети повече

Протокол от заключителна дискусия

Протокол от заключителна дискусия  от Обществено обсъждане на Проект за разширяване на културно пространство „Пристройка-преустройство и реконструкция на сградата на театър „Сфумато“

Прочети повече