Протоколи от заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на подробни устройствени планове и тяхното изменение, попълване на кадастралната основа и архитектурни проекти

PR_1_2023 PR_2_2023 PR_3_2023 PR_4_2023 PR_5_2023 PR_6_2023 PR_7_2023 PR_8_2023 PR_9_2023 PR_10_2023 PR_11_2023 PR_12_2023 PR_13_2023 PR_14_2023  

Прочети повече

Протоколи от заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на подробни устройствени планове и тяхното изменение, попълване на кадастралната основа и архитектурни проекти

PR_1_2021 PR_2_2021 PR_3_2021 PR_4_2021 PR_5_2021 PR_6_2021

Прочети повече