Издадена виза на Гл. архитект на СО – ул. „Сердика“ № 8, гр. София

Обявяване на  Издадена виза на Гл. архитект на СО, за инвестиционно проектиране на „Преустройство, промяна на предназначението и основен ремонт на сграда с идентификатор 68134.402.139.1 и за промяна на предназначението…

Прочети повече

Заповед № РОБ24-РА50-4/12.07.2024г., на Главния архитект на СО район „Оборище“

„Обявяване на Заповед  № РОБ24-РА50-4/12.07.2024г., на Главния архитект на СО район „Оборище“, за даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за…

Прочети повече

Подмяна на уличен водопровод ф300СТ по бул.“Ген. Данаил Николаев“ и ул.“Проф.Марко Бичев“

Като част от инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД за 2024 година е включен проект: „Реконструкция по съществуващо положение на уличен водопровод ф300мм СТ по бул.“Ген. Данаил Николаев“ в участъка от…

Прочети повече

Ремонт на топлопровод на ул.“Искър“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на адрес: ул.“Искър“ между ул.“Будапеща“ и ул.“Г.С.Раковски“. СМР ще се извършат на 08:30 на 15.07.2024…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод на бул.“Сливница“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: дясно платно на бул.“Сливница“ между бул.“Княгиня Мария Луиза“ и ул.“Веслец“ с…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод на бул.“Сливница“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: Дясно пътно платно на бул.“Сливница“ между бул.“Княгиня Мария Луиза“ и ул.“Веслец“….

Прочети повече

Стартиране на текущ ремонт на ул.“Кирил и Методий“

ДО ЖИВУЩИТЕ НА  УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. СОФИЯ СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че предстои извършване на текущ ремонт на тротоарната настилка на ул. “Кирил и Методий“ от 08.07.2024 г.               Моля, в…

Прочети повече