Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа по ул. „Черномен“

Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод по ул. „Поп Богомил“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Поп Богомил“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Веслец“…

Прочети повече

ЗАПОВЕД

Заповед №РОБ23-РД 09 – 782 На основание чл.46 от ЗМСМА, с оглед провеждането на организационно-техническата подготовка и осигуряването на обществения ред в административната сграда на Район „Оборище“ по време на…

Прочети повече

От 27.09.2023 г. родителите имат възможност да подават документи за изплащане на компенсации през нов модул на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод на пл. „Независимост“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: крайно дясно пътно платно на пл. „Независимост“ между бул. „Княгиня Мария…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод по ул. „Г. Бенковски“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Г. Бенковски“ между ул. „Московска“ и ул. Княз Ал. Батенберг“….

Прочети повече

Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа по бул. „Васил Левски“

Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком…

Прочети повече

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект

На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, обявявам разрешение за № Б-17/20.09.2023 г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект: „Външно топлозахранване и АС на жилищна сграда с…

Прочети повече