Основен ремонт и преустройство на отделение по Обща оториноларинголгия – клиника по УНГ2 на УМБАЛ „Царица Йоанна“,

Обявление по реда на чл. 149, ал.1 и 2 от ЗУТ – Разрешение за строеж №156/29.08.2016 г. на Главния архитект на СО, с което се разрешава „Основен ремонт и преустройство на Отделение по Обща оториноларингология-клиника по УНГ2 на УМБАЛ „Царица Йоанна“ –…

Прочети повече

Реконструкция и модернизация на отоплителните, вентилационните и климатични инсталации на сградата на Народното събрание.

Обявление на  основание чл. 149, ал.1 и 2 от ЗУТ –  Разрешение за строеж №112/31.07.2013 г. и Заповед № РА51-178 / 01.09.2016 г. на Главния архитект на СО, с което се разрешава „Реконструкция и модернизация на отоплителните, вентилационните и климатични…

Прочети повече

Разрешение за поставяне на рекламен елемент по одобрен корпоративен проект.

Обявяване по реда на чл. 15 АПК по реда на § 4 от ДР на ЗУТ – Разрешение за поставяне №162 /29.08.2016 г.,издадено от Главен архитект СО – НАГ, с което се разрешава поставянето на рекламен елемент с едностранна рекламнадшощ от 12…

Прочети повече

Разрешение за поставяне на светеща реклама „ASSET INSURANCE” върху жилищна сграда.

Обявяване на основание чл. 15 АПК и по реда на § 4 от ДР на ЗУТ за  Разрешение за поставяне на светеща ажурна покривна реклама върху жилищна сграда – №159/29.08.2016 г., издадено от Главен архитект на СО – НАГ, с което…

Прочети повече

Разгласяване по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ на Заповед №РА50-388/21.06.2016 г.

Разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № РА50-388/21.06.2016г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за  застрояване (ИПРЗ) на…

Прочети повече

Разгласяване по реда на чл.124б, ал. 2 от закона за устройство на територията заповед №РА50-421/01.07.2016 г.

Разгласяване по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ на Заповед N РА50-421/01.07.2016г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ИПР) на урегулиран поземлен…

Прочети повече

Покана

На основание параграф 56 (2) от ПЗР на ЗИД на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), Кметът на район „Оборище -СО, насрочва общо събрание на собствениците на Етажната собственост с адрес София, бул. „Васил Левски“ № 121 на 25.07 2016 г. от 18:30 часа…

Прочети повече

Разгласяване по реда на чл.124б, ал. 2 от закона за устройство на територията заповед № РА50-384/17.06.2016 г.

Разгласяване по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ на Заповед N РА50-382/17.06.2016г. на Гл. архитект на СО, относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване…

Прочети повече

Разгласяване по реда на чл.124б, ал. 2 от закона за устройство на територията заповед № РА50-384/17.06.2016 г.

Разгласяване по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ на Заповед N РА50-384/17.06.2016г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация – изменение границите на урегулиран…

Прочети повече