Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа по ул. „Росица“

Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа,„А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци : ул.  „Росица“…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод по ул. „Оборище“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Оборище“ градинката зад „Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий“  изкоп тревна площ. СМР ще бъдат извършени от 11:30 ч. на…

Прочети повече

Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци : бул….

Прочети повече

Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа по ул.“Оборище“ и ул.“Веслец“

Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци: ул. „Оборище“…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод по бул. „Кн. Мария Луиза“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ между ул. „Поп Богомил“ и бул. „Сливница“, както и дясното пътно платно на бул. „Княгиня Мария Луиза“…

Прочети повече

Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа по ул. „Цар Симеон“

Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци : ул. „Цар…

Прочети повече

ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект

ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект: „Външно електрозахранване с кабел НН 1kV за „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в ПИ 68134.406.102 по КК, в УПИ VІІ-443, кв.738Б, м. „ЗОНА Г-13 ЮГ“, СО р-н „Оборище“, гр. София, ул. Тракия“ №…

Прочети повече

Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа по ул. „Марин Дринов“

Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци : ул….

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод по ул. „Георги Бенковски“ между ул. „Московска“ и бул. „Княз Ал. Дондуков“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Георги Бенковски“ между ул. „Московска“ и бул. „Княз Ал. Дондуков“. СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 31.08.2023 г….

Прочети повече

Виза № САГ23-ГР00-1655/24.07.2023 г. на Гл. архитект на СО

СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че в СО район „Оборище“ е получена за обявяване по реда на чл.4, ал.2 от ДР на ЗУТ, виза № САГ23-ГР00-1655/24.07.2023 г., на Гл. архитект на СО за инвестиционно проектиране на временен строеж – лятна кухня към…

Прочети повече