Авариен ремонт на топлопровод по ул.“Оборище“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес ж.к. ,,Подуяне-център“, ул. „Оборище“ №102 – изкоп на улица и тротоар пред бул. „Ситняково“ №46, бл. 18. вх. А. За целта…

Прочети повече

Одобрена схема за поставане на два броя постови кабини за охрана на Народно събрание на Република България

Одобрена схема за поставане на два броя постови кабини за охрана на Народно събрание на Република България откъм пл.“Д-р Желю Желев“, ПИ с идентификатор 68134.405.117, район „Оборище“. img2B3D

Прочети повече

Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа по ул. „Искър“

Уведомявамe Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци : ул….

Прочети повече

Конкурс за длъжността „Главен инженер“ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол и екология“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен инженер“ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол и екология“ в Столична община район „Оборище“. Информация за длъжността: Informaciq_za_dlyjnostta Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС: Декларация по…

Прочети повече

Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа по бул. Е. и Хр.Георгиеви“

Уведомявамe Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци : ул….

Прочети повече

Заповед №РОБ23РД09-615/14.08.2023 на основание чл.46, ал.5 от НУОПОЧТСО

На основание чл.46, ал.5 от Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община /НУОПОЧТСО/ приета с решение №364 по Протокол №84 от 25.06.2015 г. изм. и доп. – Решение №136 по Протокол №30…

Прочети повече

Разрешение за строеж № Б-121 от 17.08.2023 г. на Главен инженер на НАГ-СО

Уведомяваме  Ви за издадено от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение за строеж № Б-121/17.08.2023 2. за строеж: „Преоборудване на съществуващ ШТП „Люле Бургас №6″ и външно електрозахранване с кабели НН – 1 к\/ на „Многофамилна жилищна сграда с…

Прочети повече

ОБЯВА ЗА РАБОТА за длъжността “Медицински специалист” или „Педагог“

Съгласно Заповед № РОБ23-РД09-622/23.08.2023г. кмета на район „Оборище“-СО обявява 4 /четири/ свободни работни места за длъжността “Медицински специалист” или „Педагог“, съгласно чл.14, ал.5 от Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към…

Прочети повече