Авариен ремонт на топлопровод по ул. „Велико Търново“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Велико Търново“ между  ул. „Сан Стефано“ и ул. „Васил Априлов“. СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 08.05.2024 г….

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви информираме, че със Заповед № РОБ24-РА50-1/26.04.2024 г. на Главен архитект на район „Оборище“ е допуснато изработване на ПУП – ИПР на УПИ VI – 13 за смяна на предназначението и образуване на нов УПИ VI –…

Прочети повече

КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА ОРГАНИЗИРАНА ОТ СТОЛИЧНА ОБШИНА

До края на изтичащия месец ще се състоят две кампании за разделно събиране на опасни отпадъци от бита чрез Мобилен събирателен пункт със съдействието на фирма “Екосейф” ООД, с която Столична община има сключен договор. I-ва кампания на 27 април…

Прочети повече

Покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на плана за интегрирано развитие на Столична община

Столична община, в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма “Развитие на регионите”       2021-2027 (ПРР), кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР…

Прочети повече

Обявяване на проект за ПУП-ИПЗ-РУП за УПИ II-10

„Обявяване на проект за ПУП-ИПЗ-РУП за УПИ II-10 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.402.75), кв.9, м. “Зона Г-14”,  район „Оборище“, с административен  адрес  ул. „Искър“ № 14“. Повече информация можете да намерите в приложения документ: съобщения-оригинали

Прочети повече

Съобщаване на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ43-РА50-42/16.04.2024г.

Съобщаване на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ43-РА50-42/16.04.2024г. за изработване на проект за ПУП-ИПЗ-РУП за  УПИ V-15 и УПИ VI-16,  (ПИ с идентификатори 68134.403.236 и 68134.403.237), кв. 518, м. „Зона Г-14“, район „Оборище“, с административни адреси:…

Прочети повече

Подбор на кандидати за заемане на длъжността „старши инспектор“ в районен инспекторат „Оборище“

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността „старши инспектор“ в районен инспекторат „Оборище“ – 5 работни места. Повече информация можете да намерите в приложения документ: Обява за работа_Старши инспектор

Прочети повече