Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД

ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. ул. Екзарх Йосиф №38, 1000 София, Район Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:  04.05.2022 г. –   11.05.2022 г.

като всички разходи по възстановяването

ул.Е.Йосиф 38