Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД

ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. ул. Стара планина №52, 1527 София, Район Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:  21.06.2022 г.   28.06.2022 г.

ул.Ст.планина