Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. ул. Оборище №39А, 1504 София, Център, Район Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода: 28.06.2022 г. до 05.07.2022 г., като всички разходи по възстановяването, ще бъдат за сметка на „А1 България ” ЕАД.

Отговорник за обекта: Николай Туйков 0882208942

Приложения:

  1. Схема на местоположение СМР.

Дата: 27.06.2022

44204013295d47258c45fcc22253453a.06.2022