Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци за точното местоположение, моля вижте приложените схеми):

  1. бул. Княз Ал. Дондуков №22 вх.2, 1000 София, Оборище
  2. ул. Московска №39, 1000 София, Център, Район Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:  26.07.2022 г. 02.08.6022 г.

бул.Дондуков