Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

 

  1. бул. Ситняково №50 вх.1, 1505 София, Район Оборище
  2. бул. Ситняково №50 вх.1, 1505 София, Район Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:  02.08.2022 г. – 09.08.2022 г.

бул. Ситняково 50