Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци (за точното местоположение, моля вижте приложените схеми):

  1. ул. Цар Симеон №1, 1000 София, Център, Район Оборище –  Тротоар
  2. ул. Цар Симеон №16, 1202 София, Център, Район Оборище – Тротоар
  3. ул. Чумерна №18, 1000 София, Център, Район Оборище  – Тротоар
  4. ул. Черковна №34, 1505 София, кв. Подуяне, Оборище –  Тротоар
  5. ул. Люлебургас №2, 1505 София, кв. Подуяне, Оборище –  Тротоар

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:  23.09.2022 г. –   30.09.2022 г.

Схеми на СМР