Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. ул. Св. Св. Кирил и Методий №82, 1202 София, Оборище
  2. ул. Чумерна №9, 1000 София, Център, Район Оборище
  3. бул. Княз Ал. Дондуков №93, 1527 София, Район Оборище
  4. ул. Поп Богомил №12, 1202 София, Център, Район Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:  01.11.2022 г. – 09.11.2022 г.

ул.Св.Кирил и Методий