Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. ул. Георги Бенковски №36, 1202 София, Район Оборище
  2. ул. Георги Бенковски №38, 1202 София, Район Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:  03.11.2022 г.  10.11.2022 г.

ул.Г.Бенковски 36