Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. ул. Оборище №32, 1504 София, Център, Район Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:  09.11.2022 г.  16.11.2022 г.

ул.Оборище