Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци :

  1. бул. Княз Ал. Дондуков №62 вх.2, 1504 София, Оборище
  2. бул. Княз Ал. Дондуков №93, 1527 София, Център, Оборище
  3. ул. Богдан №11, 1505 София, кв. Подуяне, Район Оборище

бул.Кн.Ал.Дондуков