Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. ул. Проф. Милко Бичев №11, 1504 София, Район Оборище Тротоар
  2. ул. Цар Симеон №51, 1000 София, Център, Район Оборище  Тротоар

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:   23.11.2022 г.  –  30.11.2022 г.

ул.Проф.М.Бичев