Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци :

  1. ул.  Марин Дринов №11, 1504 София, Център, Район Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:  16.12.2022 г. – 23.12.2022 г.

ул. Марин Дринов