Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци :

  1. бул. „Княз Ал. Дондуков“ №123 вх.1, 1527 София, Район „Оборище“
  2. ул. „Дунав“ №34, 1000 София, Център, Район „Оборище“

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода:  02.03.2023 г. 09.03.2023 г.