Уведомявам ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. бул. Янко Сакъзов №23 вх.1, 1527 София, Район Оборище

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода:  07.03.2023 г. 14.03.2023 г.

1c16816818f34a2a96790b3b72fd22e4.03.2023 зал_